Geografi förr och nu / Geography Now and Then

DSpace Repository

Geografi förr och nu / Geography Now and Then

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Geografi förr och nu / Geography Now and Then
Author(s) Granath, Sofie ; Jeppsson, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vårt arbetat är att undersöka geografiämnets historia och utveckling samt att analysera vilken bild eleverna har av ämnet idag. Vi har valt att analysera kursplaner och läroböcker från 1900-talet samt utföra en enkätundersökning bland årskurs 9 eleverna på en större skola i Skåne. Vår undersökning av kursplaner och läroböcker visade att läroböckerna följer kursplanerna och att kursplanerna förändras med samtiden. Enkätundersökningen visade på att naturgeografin dominerar men att deras förståelse för geografi är förhållandevis god.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Geografi
Kursplaner
Läroböcker
Enkätundersökning
Utveckling
Elever i åk 9
Handle http://hdl.handle.net/2043/8776 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics