Att vara sig själv nog

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Att vara sig själv nog
Author(s) Aspelin, Jonas
Date 2009
Link http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2009/09/09/vara-sjalv-nog (external link to publication)
Host/Issue Pedagogiska magasinet;3
ISSN 1401-3320
Pages 78-82
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note I självhjälpslitteraturen gestaltas en suverän, oberoende, obunden, närmast maktfullkomlig människa som ideal. Är det verkligen en trovärdig människosyn som framträder?
Handle http://hdl.handle.net/2043/8819 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics