Fritidspedagog under skoltid - en otydlig roll

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Fritidspedagog under skoltid - en otydlig roll
Author(s) Ahldén, Magnus
Date 2009
Swedish abstract
Denna uppsats presenterar intervjuer av sju skolledare och sju fritidspedagoger i Malmö stad 2008-2009 kring deras syn på fritidspedagogers arbete i skolan. Deras svar är kategoriserade efter syn på fritidspedagogens kompetenser, beskrivningar av fritidspedagogernas arbete idag på deras skolor, visioner kring framtiden för fritidspedagoger, deras syn på arbetsvillkoren för fritidspedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) fritidspedagog
skolledare
rektor
skolutveckling
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/8874 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics