Utvärdering av projektet Megakul

DSpace Repository

Utvärdering av projektet Megakul

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Utvärdering av projektet Megakul
Author(s) Fransson, Kristin ; Thiborg, Jesper
Date 2007
Swedish abstract
Enheten för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola har för andra året i rad haft ansvaret för att utvärdera det gångna året av projektet Megakul i ledning av Bo Carlsson, professor i Idrottsvetenskap. Tidigare utvärdering, utförd av Mats Trondman, fokuserade på vägledarnas redogörelse av sitt arbete och hur de upplevde samarbetet med skolor och föreningslivet i Malmö. Föreliggande utvärdering har dock ett målgruppsperspektiv. Resurs- och tidsbegränsningen har medfört att vi försökt skapa en övergripande bild genom att fokusera på gymnasieskolorna samt de föreningar som deltagit vid så kallade föreningsmässor eller andra aktiviteter som Megakul arrangerat.
Publisher Malmö högskola
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/8896 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics