Konsumtionslandskapet och hotet mot mångfalden: några förändringstendenser i det offentliga rummets utveckling

DSpace Repository

Konsumtionslandskapet och hotet mot mångfalden: några förändringstendenser i det offentliga rummets utveckling

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Konsumtionslandskapet och hotet mot mångfalden: några förändringstendenser i det offentliga rummets utveckling
Author(s) Kärrholm, Mattias
Date 2009
Editor(s) Graninger, Göran; Knuthammar, Christer
Link http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:271603 (external link to publication)
Host/Issue Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilaton, mångfald och boende
Series/Issue Linköping University Interdisciplinary Studies;9
ISSN 1650-9617
ISBN 978-91-7393-564-7
Pages s 175-185
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8907 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics