Reflexioner över bild i utbildning

DSpace Repository

Reflexioner över bild i utbildning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Reflexioner över bild i utbildning
Author(s) Lindh, Anders
Date 2003
Swedish abstract
Artikeln ger en kort översikt över bildkultur, som ett slags nedslag i en tankevärld. Författaren försöker visa att det sker en förändring i kultur- och samhällsliv vad gäller uppfattningen av bilden som underlag för tolkning av verkligheten, för forskning etc. Artikelförfattaren menar också att denna föreställning spridit sig till skolans värld och att det inom universitet och högskolor pågår en värdeförändring.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik och Teori;3
ISSN 1104-6570
Pages 61-74
Language swe (iso)
Subject(s) bild i utbildning
medier
metaforik
bildsemiotik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8914 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics