Mångfald och valfrihet - att vara lärare i ett avreglerat skolsystem

DSpace Repository

Mångfald och valfrihet - att vara lärare i ett avreglerat skolsystem

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Mångfald och valfrihet - att vara lärare i ett avreglerat skolsystem
Author(s) Olsson, Carolina
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen behandlar de skolreformer som genomfördes under 1990-talet. Det görs utifrån frågeställningen vad kommunaliseringen, friskolereformen och övergången till målstyrningen betytt för den enskilde lärarens syn på sitt uppdrag. Källmaterialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Fem lärare från samma skolkommun har bidragit med sina olika yrkesberättelser med fokus på vad reformerna betytt för dem personligen. Resultatet visar att lärarna söker efter en god samstämmighet mellan deras inre övertygelse och faktiska arbetssituation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) läraruppdraget
valfrihet och mångfald
Handle http://hdl.handle.net/2043/9037 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics