Handeln styr stadens rytm

DSpace Repository

Handeln styr stadens rytm

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Handeln styr stadens rytm
Author(s) Kärrholm, Mattias
Date 2009
Swedish abstract
Konsumtionsmiljöerna spelar en allt större roll i många människors vardag, och handeln tycks också påverka vår användning av det offentliga rummet i stort. Staden har i allt högre grad blivit en plats där man uppehåller sig i sin vardag.
Publisher Formas
Host/Issue Miljöforskning;1
ISSN 1650-4925
Pages s 32-33
Language swe (iso)
Subject(s) retail
public space
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9061 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics