Platsbrist i det offentliga rummet

DSpace Repository

Platsbrist i det offentliga rummet

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Platsbrist i det offentliga rummet
Author(s) Kärrholm, Mattias
Date 2009
Swedish abstract
Genom gågator, gallerior och uteserveringar skräddarsys staden för att passa en storskalig handels och en allt mer homogen grupp av konsumenters behov. Spontana mötesplatser försvinner och nya grupper får allt svårare att ta plats.
Host/Issue I & M: invandrare & minoriteter;1
Volume 36
ISSN 1404-6857
Pages 5-8
Language swe (iso)
Subject(s) public space
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9062 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics