Att använda information som styrmedel

DSpace Repository

Att använda information som styrmedel

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Att använda information som styrmedel
Author(s) Johansson, Magnus
Date 2006
Link http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/459F17E6-CE81-4085-8FB4-3F1E0B1161CF/73715/rapport202006.pdf (external link to publication)
Publisher Länsstyrelsen i Skåne
Host/Issue Vägval för miljön - hur styr vi rätt? : uppföljning av Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram
Series/Issue Skåne i utveckling;13
ISSN 1402-3393
Pages 19-21
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note Populärvetenskaplig artikel till Länsstyrelsen i Skånes årsrapport 2006Kunskap är en viktig faktor bakom miljövändligt beteende. Men varför händer det då så lite när det finns så mycket kunskap om miljöproblemen? Låt oss börja med att konstatera att det inte finns något självklart samband mellan kunskaper, attityder och handling även om de i viss mån kan relateras till varandra. Att vi har kunskap om ett problem behöver inte påverka våra attityder till problemet eller vår vilja att agera för att lösa det. Våra möjligheter att handla kan också påverkas av andra faktorer än bristen på kunskap.
Handle http://hdl.handle.net/2043/9131 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics