Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa

DSpace Repository

Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa
Author(s) Nilsson, Magnus
Date 2010
Swedish abstract
Under senare år har det blivit allt vanligare att det samtida Sverige uppfattas som ett mångkulturellt samhälle. Här analyserar och kritiserar Magnus Nilsson några viktiga litterära konsekvenser av denna förändrade nationella självbild med utgångspunkt i analyser av Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött, Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill, Lena Anderssons Var det bra så?, Hassan Loo Sattarvandis Still, Susanna Alakoskis Svinalängorna och Åsa Linderborgs Mig äger ingen.
Publisher Gidlunds förlag
ISBN 9789178447930
Pages 228
Language swe (iso)
Subject(s) klass
etnicitet
svensk skönlitteratur
Khemiri
Bakhtiari
Sattarvandi
Alakoski
Lena Andersson
klasspolitik
identitetspolitik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature
Handle http://hdl.handle.net/2043/9231 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics