Gör min moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande

DSpace Repository

Gör min moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Title Gör min moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande
Author(s) Lindh, Anders
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Hur upplever blivande lärare i religionskunskap att arbeta med digital bild och att ta egenproducerade bilder som utgångspunkt i en didaktisk och hermeneutisk diskussion? Detta är några av de frågor som Anders Lindh, religionsvetare och IT- och medieansvarig på enheten Individ och samhälle på Lärarutbildningen vid Malmö högskola, diskuterar i denna rapport. Rapporten redovisar erfarenheter från ett didaktikseminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande, där studenternas egna bilder varit utgångspunkt för innehållsliga diskussioner inom ett kursmoment av utbildningen.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 16
ISSN 1101-7643
Pages 24
Language swe (iso)
Subject(s) digital bildbehandling,
Epab Pedagogisk metodik : högskolan
C Religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/928 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics