Matematik och det nya medialandskapet

DSpace Repository

Matematik och det nya medialandskapet

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Matematik och det nya medialandskapet
Author(s) Jönsson, Per ; Aasa, Sverker ; Svingby, Gunilla ; Heath, Carl ; Åresund, Maria ; Gjedde, L
Date 2009
Link http://ncm.gu.se/node/1144 (external link to publication)
Publisher NCM och Nämnaren
Host/Issue Nämnaren;1
ISSN 0348-2723
Pages s 42-48
Language swe (iso)
Subject(s) Sciences
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Note Medialandskapet ändras i en rasande takt. Bland det nya som dykt upp hittar man t ex gräsrotsvideo (YouTube), kollektiva forum på nätet, mobiltelefoner med GPS och bredband. Innovationer och utveckling inom detta område ställer stora krav på lärarna, men erbjuder också nya spännande möjligheter för matematikundervisningen. Här rapporteras om MLE-projektet, där mobiltelefoner och handhållna datorer används för att utforska matematik på grundskolan och gymnasiet.
Handle http://hdl.handle.net/2043/9303 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics