Värnas barns rätt till asyl?

DSpace Repository

Värnas barns rätt till asyl?

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Värnas barns rätt till asyl?
Author(s) Lundberg, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Om barns rätt till asyl ska kunna fastställas måste de bli hörda. Så ser riktlinjerna ut. Men bland handläggarna är osäkerheten stor. Samtidigt som de ska värna barnens bästa ska de uppfylla samhällets krav på reglerad invandring.
Host/Issue I&M : Invandrare & minoriteter;1
ISSN 1404-6857
Pages s 16-19
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/9331 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics