"Kan det bli för mycket av odiskutabel sanning?"

DSpace Repository

"Kan det bli för mycket av odiskutabel sanning?"

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Title "Kan det bli för mycket av odiskutabel sanning?"
Author(s) Linnér, Bengt
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Hur ska lärarutbildningens examensarbete se ut till form och innehåll? Denna rapport lyfter upp en mängd frågor kring examensarbetet. Exempelvis: Vad menas med att examensarbetet ska vara förankrat i huvudämnet? Hur ska intressanta frågor från partnerskolorna locka studenterna att göra undersökningar och skriva examensarbeten om dessa? Vad är en vetenskaplig skolning och hur ska det synas i ett avslutande examensarbete? Kan avslutningsterminens båda kurser integreras så att det gagnar examensarbetet? Hur ska språkförbistring hanteras i samband med examensarbetet? Detta är några frågor som tas upp i denna rapport. Läs den om du vill fortsätta och delta i diskussionen om hur examensarbetena ska se ut och vad de ska användas till!
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 14
ISSN 1101-7643
Pages 58
Language swe (iso)
Subject(s) ny lärarutbildning
examensarbeten
Malmö
Ep-c.04 Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/944 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...944 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics