Evidens för nya metoder - i ett Europeiskt perspektiv

DSpace Repository

Evidens för nya metoder - i ett Europeiskt perspektiv

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Other
Title Evidens för nya metoder - i ett Europeiskt perspektiv
Author(s) Lindh, Christina
Date 2009
Swedish abstract
Nya metoder införs inom tandvården i snabb takt. Detta gäller såväl metoder för diagnostik som för prevention och behandling. Inom radiologisk diagnostik har införandet av den sk volymstomografen skett under de senaste 10 åren. Metoden ger möjlighet till avbildning i tre plan och lämpar sig utmärkt för röntgenundersökningar inom tandvården. I vilken utsträckning som metoden tillför information som faktiskt gagnar patienterna är emellertid inte utvärderat. En studie som utförts i flera länder i Europa har som målsättning att undersöka hur bar och kostnadseffektiv denna nya metod är.
Publisher Riksstämman 12-14 november 2009, Stockholm
Language swe (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Note Riksstämman 12-14 november 2009, Stockholm
Handle http://hdl.handle.net/2043/9450 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics