IKT i den nya lärarutbildningen : Studenternas användning av IKT vid lärarutbildningen, Malmö högskola

DSpace Repository

IKT i den nya lärarutbildningen : Studenternas användning av IKT vid lärarutbildningen, Malmö högskola

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title IKT i den nya lärarutbildningen : Studenternas användning av IKT vid lärarutbildningen, Malmö högskola
Author(s) Müller, Bosse
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Vad gör studenterna rent konkret när de använder IKT, informations- och kommunikationsteknik, på den nya lärarutbildningen i Malmö? Varför använder studenterna IKT? Utifrån dessa två grundfrågor har Bosse Müller, projektledare på lärarutbildningen vid Malmö högskola, via en enkät till lärarna försökt ta reda på om, hur och varför IKT används i den nya lärarutbildningen. Resultaten tolkar han sedan i förhållande till målen för lärarutbildningen. Vill du veta vad han kommit fram till och hur han resonerat kan du läsa denna rapport. Bosse Müller blickar även framåt och lägger fram förslag för att IKT-användningen ska bli bättre.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 8
ISSN 1101-7643
Pages 30
Language swe (iso)
Subject(s) ny lärarutbildning
IKT
Malmö
informationsteknik
Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/949 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics