Förskollärare verksamma i förskoleklass - så ser de på läroboken

DSpace Repository

Förskollärare verksamma i förskoleklass - så ser de på läroboken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Förskollärare verksamma i förskoleklass - så ser de på läroboken
Author(s) Jiserup, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att ge en bild av hur ett antal förskollärare ser på läroboken i sin undervisning i förskoleklass samt att ta reda på hur de gör sina val av läroböcker. Studien genomfördes i form av djupintervjuer med sex förskollärare verksamma i förskoleklass. Resultatet presenteras såsom skillnader och likheter i synsätt. De viktigaste slutsatserna är att samtliga pedagoger ser läroboken som ett komplement och som en källa till inspiration. Det faktum att läroboken ses som ett komplement har sannolikt att göra med förskollärarnas pedagogiska grundsyn som i samtliga fall mer eller mindre har eleven i blickfånget. Hur valet av lärobok går till varierar och pedagogerna kopplar i varierande utsträckning valet av lärobok till rådande läroplan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) lärobok
förskoleklass
förskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/9510 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics