Utslussning av elever i förberedelseklass- visioner och verklighet

DSpace Repository

Utslussning av elever i förberedelseklass- visioner och verklighet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Utslussning av elever i förberedelseklass- visioner och verklighet
Author(s) Adolfsson, Ina
Date 2009
Swedish abstract
Förberedelseklasser är något som blir allt mer vanligt i dagens skolor. Så snart som möjligt ska dessa elever integreras i de ordinarie klasserna på skolan. I läroplanen står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Under hösten 2008 publicerade Skolverket ett material med allmänna riktlinjer för utbildning av nyanlända elever. Genom en kvalitativ studie på Körsbärsskolan intervjuas tre pedagoger med anknytning till elever i förberedelseklass. Syftet med uppsatsen är att studera vilka tankar och praktiker som styr utslussningen av elever från förberedelseklasser till ordinarie klasser på Körsbärsskolan. Litteraturstudier visar på att en successiv integrering efter elevens egna förutsättningar är att föredra. I analysen jämförs resultatet från intervjuerna med tidigare litteraturstudier. Intervjuerna och resultatet visar hur pedagogerna har ambitionerna att arbeta efter de riktlinjer som Skolverket publicerat men de ekonomiska resurserna räcker inte till.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förberedelseklass
utslussning
ordinarie klass
nyanlända invandrare
integrering
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/9542 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics