Matematikläxans syfte - lärares och elevers perspektiv.

DSpace Repository

Matematikläxans syfte - lärares och elevers perspektiv.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Matematikläxans syfte - lärares och elevers perspektiv.
Author(s) Eriksson, Andreas ; Bergström, Viveca
Date 2010
Swedish abstract
Avsikten med examensarbetet är att på en skola undersöka matematiklärarnas syfte med matematikläxan och hur eleverna uppfattar syftet. Undersökningen genomfördes genom tre intervjuer med lärare som undervisar i matematik i grundskolans senare år. I undersökningen genomfördes även en enkätstudie med de elever som undervisas av de tre lärarna i intervjuerna. Resultatet visar på en samstämmighet mellan lärarens syfte med matematikläxan och elevernas angivna uppfattningar av syftet, i kategorierna ökad kunskap och befästa kunskap. Utöver den samstämmigheten påträffas även ytterligare elevförhållningssätt som bedömning, tidsaspekt och förtryck. Undersökningen visar även att eleverna anger att läxan anses vara viktig och lärorik men ointressant och lätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) läxa
matematik
grundskola
lärare
elev
Handle http://hdl.handle.net/2043/9599 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics