Klassbegreppets återkomst

DSpace Repository

Klassbegreppets återkomst

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Klassbegreppets återkomst
Author(s) Göransson, Anita
Date 2008
Swedish abstract
Klassanalysen är tillbaka – samtidigt som världen är förändrad. Om kvinnor i västerlandet tidigare klassificerades utifrån makens yrke och klasstillhörighet så är tillvaron idag betydligt mer komplex. Kvinnor arbetar i hög utsträckning. Ändå är det svårt att bestämma klass i en och samma familj. Detta beror bland annat på att kvinnors och mäns arbetsvillkor och positioner kan vara helt olika. Likaså kan deras klassmässiga bakgrunder se helt olika ut.
Publisher Malmö högskola, Studentcentrum
Host/Issue Tidskrift för genusvetenskap;3-4
ISSN 0348-8365
Pages 27-30
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/9613 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics