Pedagogers arbete med tvåspråkighet på en mångkulturell förskola

DSpace Repository

Pedagogers arbete med tvåspråkighet på en mångkulturell förskola

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers arbete med tvåspråkighet på en mångkulturell förskola
Author(s) Jörneryd, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med Detta arbete var Att undersöka och Beskriva Hur pedagogerna Arbetar för Att stimulera Språkutveckling bland tvåspråkiga barn på en Mångkulturell förskola som ligger i en Medelstor kommun i sydvästra Skåne. Vidare ville jag undersöka pedagogernas tankar kring tvåspråkighetens och modersmålets betydelse för språk-och identitetsutveckling. För Att Få svar på frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med fem pedagoger samt öppna observationer under tre dagar. Resultatet Visar Att pedagogerna Arbetar Aktivt med språkutveckling och I sitt arbete Använder de sig av material som konkret t.ex. språkpåsar och språklådor. Man Arbetar Mycket med musik, drama, rim och ramsor sagoberättande Genom att lyssna på sagor ökar Ordförrådet och Möjlighet till återberättande skapas Detta ger barnen Möjlighet Att träna på Att utrycka sig på sitt andraspråk (Skolverket, 2008b). Pedagogerna på förskolan som undersöktes är positiva Båtar till Att arbeta med tvåspråkiga barn och till modersmålsstödet på förskolan. Arbete med tvåspråkiga barn Anses lärorik, utmanade och berikande Enligt pedagogerna som intervjuades. Det finns ganska Mycket litteratur och forskningsresultat kring tvåspråkighet, modersmål och identitet med hjälp arbetens Syfte av Frågeställningar gjordes en avgränsning Vilket var det Ett Måste Når man tre skriver om så stora områden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Tvåspråkighet
Modersmål
Identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9667 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics