Barns tolkning av reklam - en undersökning i en 6-årsgrupp

DSpace Repository

Barns tolkning av reklam - en undersökning i en 6-årsgrupp

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barns tolkning av reklam - en undersökning i en 6-årsgrupp
Author(s) Pettersson, Katarina ; Samardzic, Maja
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att få reda på hur 6-åringar talar om reklam. För att försöka komma fram till syftet har vi utgått från forskningsfrågan: Hur talar 6-åringar om reklam? Tidigare forskning har visat på att barn kan påverkas både positivt och negativ av reklam. Reklamens positiva sida kan bidra till barns kreativa utveckling genom lek vilket kan stimulera fantasin. Den negativa sidan kan bland annat vara överdriven konsumtion och materialism. Vår undersökning har omfattat barn i 6-årsåldern samt två pedagoger som arbetar i förskoleklass. Dessa har vi intervjuat och observerat för att se om reklam finns i barnens lek och vardag. Undersökningen visade att barn har reklam i sin lek men att den är omedveten, i första hand utgår leken från barns intresse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) barn
förskoleklass
könsroller
lek
reklam
tv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9680 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics