Pedagogernas kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter

DSpace Repository

Pedagogernas kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogernas kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter
Author(s) Nyqvist, Karin ; Stenberg, Pia
Date 2010
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) datorhjälpmedels
dyslexi
pedagogers kunskaper
kompensatoriska hjälpmedel
läs- och skrivinlärning
läs- och skrivsvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/9701 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics