Undervisning av geometrisk talföljd och summa ur ett variationsteoretiskt perspektiv

DSpace Repository

Undervisning av geometrisk talföljd och summa ur ett variationsteoretiskt perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Undervisning av geometrisk talföljd och summa ur ett variationsteoretiskt perspektiv
Author(s) Andreasson, Fredrik ; Palm, Karl
Date 2010
Swedish abstract
I denna studie undersöks vilka möjliga dimensioner av variation som kan finnas i framställningen av lärandeobjektet geometriska talföljder och summor. Detta har undersökts genom observation av undervisning hos fem olika gymnasielärare. Observationerna transkriberades och analyserades utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. Resultatet av arbetet är ett antal formulerade dimensioner av variation, som kan användas för att planera och analysera undervisning rörande geometriska talföljder och summor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) variationsteori
matematik
geometrisk talföljd
geometrisk summa
observation
undervisning
dimensioner av variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/9729 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics