En intervjustudie om ungdomars framtidsvisioner gällande utbildning och karriär - i två socialt skilda stadsdelsområden

DSpace Repository

En intervjustudie om ungdomars framtidsvisioner gällande utbildning och karriär - i två socialt skilda stadsdelsområden

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En intervjustudie om ungdomars framtidsvisioner gällande utbildning och karriär - i två socialt skilda stadsdelsområden
Author(s) Laham, Monica ; Allouhaibi, Nada
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att kartlägga och analysera hur ett specifikt urval av Malmöungdomar tänker och resonerar kring deras eventuella framtidsvisioner gällande den egna utbildningen i det svenska utbildningssystemet och i förhållande till deras etniska och kulturella bakgrund. Undersökningen består av kvalitativa djupintervjuer med ungdomar från olika stadsdelsområden i Malmö stad. Studien baseras på en tidigare intervjustudie som genomförts under vår utbildningstid på lärarutbildningen i termin tre med samma ungdomar. I undersökningen ska det dels tas reda på hur det nu har gått för dessa ungdomar med deras fortsatta studier och dels vilka förutsättningar ungdomarna har i förhållande till det svenska utbildningssystemet och samhällsintegrationen. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen mot att gymnasieskolan i Malmö, trots det fria skolvalet, ändå kan vidmakthålla den sociala reproduktionen inom skolan. På sikt innebär det att den ojämlika och orättvisa fördelningen av ett begränsat antal utbildningsplatser och arbetstjänster mellan samhällsklasserna således leder till att de befintliga klasstrukturerna/klasspositionerna (borgarklass, medelklass, arbetarklass) i samhället är svårföränderliga och förmodligen kan bestå. Nyckelord: betyg, Bourdieu, Bronfenbrenner, skolval, social reproduktion, utbildningskulturtradition
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) betyg
Bourdieu
Bronfenbrenner
skolval
social reproduktion
utbildningskulturtradition
Handle http://hdl.handle.net/2043/9763 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics