Trolltrummans eko hörs inte till Lund

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trolltrummans eko hörs inte till Lund
Author Möllerström, Louice ; Joro, Jill
Date 2010
English abstract
Through interviews with eight teachers in Kiruna and Lund, as well as analysis of policy documents and 4 history textbooks, we are trying to give an idea of the national minorities and their cultural heritage, in history teaching in grades 3 to 9. We have used a mixed qualitative and quantitative approach in our study. Our data were analyzed from the following perspectives; ethnicity, inter-cultural, socio-cultural and intersectionality. The survey revealed a lack of textbook content when it comes to national minorities and also a lack of teachings in the same subject.
Swedish abstract
Genom intervjuer av åtta olika pedagoger i Kiruna och Lund, samt analys av styrdokument och 4 historieläroböcker, försöker vi här ge en bild av hur nationella minoriteter och deras kulturella arv behandlas i historieundervisningen i årskurs 3 till 9. Vi har i vår undersökning använt oss av en blandat kvalitativ och kvantitativ metod. Våra data har analyserats ur följande perspektiv; etnicitet, interkultur, sociokultur och intersektionalitet. Undersökningen har visat på en brist i läroböckernas innehåll när det kommer till nationella minoriteter och även en brist i skolans undervisning inom samma ämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Kulturarv
Nationella minoriteter
Historieundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9777 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics