Vem formar innehållet i utbildningen? Tursimlärarnas möjligheter och val av undervisning i hållbar turismutveckling

DSpace Repository

Vem formar innehållet i utbildningen? Tursimlärarnas möjligheter och val av undervisning i hållbar turismutveckling

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vem formar innehållet i utbildningen? Tursimlärarnas möjligheter och val av undervisning i hållbar turismutveckling
Author(s) Nilsson, Marcus
Date 2010
Swedish abstract
I min studie undersöker jag vad det är som kan forma innehållet i gymnasieskolans turismutbildningar, -dels med hjälp av tidigare forskning och dels genom en egen intervju med turismlärare. I intervjuerna har jag undersökt lärarnas inställning till vilken möjlighet de har till att undervisa i hållbar turismutveckling och om de i så fall gör det. Jag har dessutom undersökt huruvida deras yrkes- och studiebakgrund kan förklara om de undervisar i hållbar turismutveckling eller inte. Min analys av lärarnas svar bygger på lärarnas praktiska teori alltså lärarnas värderingar om nödvändig kunskap samt lärarnas personliga erfarenhet från ämnet och elevernas kunskap. För att få fram hur turismutbildningen formas har jag dels sett hur Skolverket samt branschorganisationer och den turismpolitiska debatten formar kursplanerna. Dock visar mitt resultat att det är lärarna som formar utbildningen i slutändan för det är lärarna som tolkar och väljer sin undervisning utifrån den praktiska teori som de har.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) turismutbildning
praktisk teori
Hållbar turismutveckling
näringslivsanknuten utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9792 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics