Aesthetic shaping -Children's book on sustainable development

DSpace Repository

Aesthetic shaping -Children's book on sustainable development

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Aesthetic shaping -Children's book on sustainable development
Author(s) Andersson, Maria ; Einarsson, Sara
Date 2010
Swedish abstract
Vi presenterar vårt examensarbete i form av projektredogörelse med tillhörande estetisk gestaltning i form av en barnbok. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra förskolepedagoger som arbetar aktivt med hållbar utveckling. Syftet med intervjuerna var att samla in material om deras arbetssätt gällande motivations och inspirationsarbete om hållbar utveckling. Resultatet tillsammans med litteratur och teorier presenterar vi i en barnbok. Barnbokens syfte är att motivera och inspirera barn att arbeta med hållbar utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Miljö
Hållbar utveckling
Humanekologi
Kultur, medier & estetik
Motivation
Intresse
Engagemang
Barnbok
Handle http://hdl.handle.net/2043/9846 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics