Pedagogisk utveckling - från ett utforskande till ett tillvaratagande av elevers åsikter

DSpace Repository

Pedagogisk utveckling - från ett utforskande till ett tillvaratagande av elevers åsikter

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogisk utveckling - från ett utforskande till ett tillvaratagande av elevers åsikter
Author(s) Gustafsson, Viktor ; Gottschalk, Ylva
Date 2009
Swedish abstract
Utvärderingar används idag flitigt inom den svenska skolan för att bedöma verksamheten, en verklighet i vilken detta examensarbete gör avstamp i. Genom att genomföra en aktionsforskningsstudie har vi prövat och studerat en modell för pedagogisk utveckling som utgår från utvärderandet men också innefattar ett tillvaratagande av utvärderingsresultatet genom kollegialt uppföljningsarbete. Modellen innefattar kortfattat ett utforskande och ett tillvaratagande, vilket syftar till att väcka reflektion och kollegial samverkan med pedagogisk utveckling som målsättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Pedagogisk utveckling
Reflekterande praktiker
Utvärdering
Dialog
Utforskande
Tillvaratagande
Livslångt lärande
Aktionsforskning
Kollegialt samarbete
Elevers åsikter
Handle http://hdl.handle.net/2043/9930 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics