Läxors betydelse för elevers lärande

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Läxors betydelse för elevers lärande
Author(s) Söderqvist, Annika ; Larsson, Josefine
Date 2010
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om lärares, föräldrars och elevers syn på läxor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Läxor
Läxfri skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/9935 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics