Skolan och det mångkulturella samhället

DSpace Repository

Skolan och det mångkulturella samhället

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skolan och det mångkulturella samhället
Author(s) Bergqvist, Pierre
Date 2010
Swedish abstract
Utvecklingen mot mångkulturella samhällen har inneburit en ökande förekomst av företeelser som främlingsfientlighet, diskriminering, rasism etc. I detta arbete försöker jag belysa skolans roll i motverkandet av dessa problem och undersöka på vilket sätt skolan är betydelsefull för det mångkulturella samhället, hur skolan häri övergripande skall arbeta och vilka problem skolan möter i detta arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) mångkultur, mångfald, invandring, interkulturell, etnicitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9939 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics